Ugdymas karjerai
Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas
© 2018 Visos teises saugomos
Sprendimas: webmanija.lt

Ugdymo karjerai darbo grupė:

Aldona Pocienė, matematikos mokytoja, – pirmininkė;
Daiva Jurkšaitytė, direktoriaus pavaduotoja, – narė;
Kristina Nevelkienė, 6-II gimnazijos klasių auklėtoja, – narė;
Aida Vaičiūnienė, III gimnazijos klasės auklėtoja, – narė;
Audronė Sermontienė, IV gimnazijos klasės auklėtoja, – narė.

Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t.y. visą gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seką).

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  • ugdyti mokyklos mokytojų, mokinių ir jų tėvų kompetenciją pažinti karjeros galimybes, planuoti ir įgyvendinti karjerą;
  • organizuoti renginius, skirtus mokiniams supažindinti su įvairiomis profesijomis;
  • organizuoti išvykas į įstaigas/organizacijas, kurių metu mokiniai bus supažindinami su naujomis karjeros galimybėmis;
  • sudaryti galimybę naudotis internetu profesinio informavimo ir konsultavimo klausimais;
  • teikti pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymosi ir tęstinų studijų sąlygas mokiniams ir tėvams;
  • gerinti mokinių įsidarbinimo gebėjimus, skatinti jų verslumą, žinių siekimą;
  • bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
  • kaupti informaciją apie profesijas, profesinį rengimą, aukštojo mokslo siekimo galimybes ir darbo rinką šalyje bei užsienyje.
Ugdymo karjerai darbo grupės planas 2017 m.
Testai_klausimynai_internete
Ugdymas_karjerai

Informacija atnaujinta: 2017-04-18 20:44:08

Pamokų laikas
0.15:10 - 15:55
1.16:00 - 16:45
2.16:50 - 17:35
3.17:40 - 18:25
4.18:30 - 19:15
5.19:20 - 20:05
6.20:10 - 20:55