Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai vyksta Tauragės suaugusiųjų mokymo centre.

Asmenų, norinčių gauti nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, taip pat siekiančių įgyti Lietuvos Respublikos pilietybę, registracija vykdoma sistemoje MIGRIS Pradžia – Migracijos departamentas

Apmokėjimas už Valstybinės kalbos egzaminą ir Konstitucijos pagrindų egzaminus:

Nuo 2022 m. liepos 1 d. pasikeitė įmokos už Valstybinės kalbos ir Konstitucijos pagrindų
egzaminus. Nuo šiol norintieji laikyti Valstybinės kalbos egzaminą turi susimokėti 29 Eur, o LR
Konstitucijos pagrindų egzaminą – 14 Eur: 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 678 ,,Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės
rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
Šios įmokos mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Visa aktuali informacija:

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/kiti-egzaminai/valstybines-kalbos-mokejimo-ir-lr-konstitucijos-pagrindu-egzaminai/