Laisvės g. 19, LT-72261 Tauragė, tel. (8 446) 56 006 el. paštas smctaurage@gmail.com

Direktorė
Neringa Orentienė
mob. +370 652 66 826, el. paštas neringaorentiene@yahoo.com

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Rasa Skrodenienė
mob. +370 682 14 812, el. paštas rasa.skrodeniene@gmail.com

Raštvedė
Vida Mikalauskienė
mob. +370 650 95 635, el. paštas smcrastine@gmail.com

Administratorė
Lina Litauerienė
tel. +370 446 72 564, el. paštas litlina@gmail.com

Vyr. buhalterė
Olga Baltrušaitienė
mob. +370 614 34 264, el. paštas smcbuhalterija@gmail.com