Vizija

SMC – nuolat atsinaujinantis ir besimokantis, modernus vietos bendruomenės edukacijos ir kultūros centras, siūlantis kokybiškas, patrauklias bei įvairias formalaus ir neformalaus ugdymo/si formas suaugusiesiems.

Misija

Teikti suaugusiesiems pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, sudaryti sąlygas atnaujinti žinias, įveikti išsilavinimo spragas, stiprinti pasitikėjimą savomis jėgomis įsitvirtinant visuomenėje, vykdyti neformalųjį švietimą, tenkinant suaugusiųjų pažintinius, saviraiškos, savirealizacijos poreikius.