,,O buvo taip”…

Vasario 3 d. Tauragės suaugusiųjų mokymo centre vyko atvira integruota lietuvių literatūros ir technologijų  pamoka ,,O buvo taip”, skirta rašytojos I. Simonaitytės 125-osioms gimimo metinėms paminėti.

Pamokos tikslas – minint Mažosios Lietuvos metraštininkės, rašytojos Ievos Simonaitytės 125-ąsias gimimo metines, pagilinti mokinių žinias apie rašytojos  biografiją, kūrybą, plėsti akiratį apie Mažąją Lietuvą, jos papročius bei tradicijas.

Lietuvių kalbos mokytojos R. Katauskienė ir K. Nevelkienė, demonstruodamos skaidres, pristatė svarbiausius iškilios rašytojos Ievos Simonaitytės biografijos momentus, supažindino su rašytojos kūryba, pateikė ištraukų iš populiariausių jos kūrinių. Technologijų mokytoja D. Juozaitienė parengė skaidres ir pademonstravo rašytojos gyvenamojo laikotarpio Mažosios Lietuvos papročius, simbolius ir įvairių švenčių tradicijas.

TSMC informacija