Balandžio mėnesį Tauragės SMC vyko rusų – lietuvių tekstų vertimo konkursas, kurį organizavo rusų kalbos mokytojos B. Kasputienė, D. Rakauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja K. Nevelkienė. Mokiniams reikėjo išversti eiliuotus tekstus iš rusų kalbos į lietuvių.

Sveikiname vertimų konkurso nugalėtojas: R.  Mikašauskienę – 11A kl. Dž. Milkintienę – 12 A kl., M. Urbutienę -IVB kl., R. Zakarauskienę – IVB kl.

Ульянич Надежда

Стих о весне и любви

Спешите любить под весны дуновенье,
Спешите весенний цветок подарить.
Нет высшего блага – весеннего пенья,
Мечтаний нет краше, чем в небе парить.

Весеннее солнышко всех отогреет,
Цветов аромат донесёт дух весны.
Желаю весною напиться скорее,
Пусть сбудутся в час этот, лучшие сны!

Eilės apie meilę ir pavasarį

Skubėkite mylėti pavasario gaivume,

Skubėkite pavasario gėlę dovanoti,

Nėra skambesnio gėrio pavasario čiulbėjime,

Nėra svajonių  gražesnių negu danguj sklandyti.

Pavasario saulė sušildys visus,

Gėlių aromatas pavasario dvasią atneš.

Lai girdo jus visus pavasario kvapai,

Lai išsipildo geriausi jūsų sapnai.

 Išvertė Milė Urbutienė, IVB kl.

Ольга Детушева

Люблю весну за каждый день

За жар и зной, прохладный тень,

За дождь и грозы, что придут,

За те цветы, что расцветут.

За то, что шумом верениц

Весна вернёт нам стаи птиц.

За то, что в каждом новом дне

Весна рождается во мне.

Myliu pavasario dieną kiekvieną,

Už šilumą ir karštį, už šešėlio vėsą

Už lietų ir perkūniją, kuri ateis,

Už tas gėles, kurios pražys,

Už tai, kad pavasaris mums grąžins,

Paukščių triukšmingus pulkus,

Už tai, kad kas naują dieną

Manyje pavasaris gims.

 Išvertė Rasa Zakarauskienė, IVB kl.

             Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит.

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам.

 И гам лесной ,и шум нагорный-

Всё вторит весело громам.

Pavasario audra

Mėgstu perkūniją gegužės pradžioje,

Kai pirmas pavasario griaustinis,

Tarsi išdykaudamas ir žaisdamas,

Riaumoja žydrame danguje.

Pasigirsta dundėjimas –

Štai lietūs plūstelėjo, dulkės lekia,

Kabo perlai lietuje,

Ir saulėj atsispindi auksinės jos gijos.

Nuo kalno bėga didžiulė greita srovė,

Miške nenutyla paukščių klegesys.

Ir kalnų triukšmas, ir miško šlamesys

Visi linksmai pritaria perkūnijai

Išvertė Džordana Milkintienė, IV A kl.

Возле печки в тумане

Возле печки в тумане

Чуть звенит тополя…

Может, ими и манит

Человека земля?

И родными местами,

Где ты жил, где ты был,

И цветами, цветами,

Чуть я их не забыл!

Пенной яблоней вешней –

Нет на свете милей,

И черёмухой здешней

Северянкой моей!

Манят волею реки

И раздольем поля…

Не обманет вовеки

Человека земля!

Prie krosnies rūke

Prie krosnies rūke

Tuopos skamba truputį…

Gal Žemė

Vilioja  Žmogų?

Ir gimtosiomis vietomis,

Kur tu buvai, gyvenai…

Ir gėlėmis, gėlėmis,

Vos jų nepamiršau!

Už obelų baltumą –

Nieko mielesnio pasauly nėra.

Ir vietos šermukšnis

Mano širdį užbūrė!

Ir sraunios upės, ir kvepiančios Ievos,

Ir laukų toliai vilioja, vilioja…

Neapgaus niekada

Žemė Žmogaus!

Išvertė Rasa  Mikašauskienė, IIIA kl.